Hur fungerar regleringen av casinon?


Idag är det många som spelar på onlinecasino. Detta eftersom landbaserade casinon inte finns i samma utsträckning och många kräver en spänning i vardagen som onlinecasinon kan ge. Branschen för onlinecasinon har ökat stort de senaste åren vilket har krävt att myndigheterna har varit tvungna att gå in och reglera användandet för att inte folk ska bli lurade.Hitta nyare online casino hos Casino-Play.nu.

Spelregleringen för onlinecasino

Spelregleringen består av lagar och regler som sätter ramar för förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå. Eftersom Covid-19 har påverkat samhället har det även påverkat spelmarknaden och spelvanor. Därför har regeringen beslutat att det är en

  • insättningsgräns på 5000 kr per vecka för onlinecasinon och värdeautomater,
  • speltiden begränsas på onlinecasinon och värdeautomater och
  • bonusar på onlinecasinon och värdeautomater får uppgå till högst 100 kr.

Svensk licens

Enligt spellagen ska alla spelbolag som är verksamma på den svenska marknaden ha svensk licens. Spelförordningen och dess föreskrifter kompletterar spellagen. Om man vill kontrollera vilka bolag som har licens kan man göra det hos spelinspektionen. Om spelbolagen inte sköter sina åtaganden kan deras licenser återkallas. Om bolag inte har licens får de inte tillhandahålla spel. Licenserna som spellagen innehåller är statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, onlinespel osv.

Tillsynen

Tillsynen av bolagen sker av spelinspektionen och sanktioner kan införas mot de bolag som inte följer spellagen. Sanktioner kan vara:

  • Brott mot spellagen innebär att man kan få böter eller fängelse i högst två år för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet.
  • Blockering av betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelbolag.
  • Varningsmeddelanden på olicensierade webbplatser.

Åldersgränser

Till tillsynen hör åldersgränserna som spelbolagen måste följa och är en stor förebyggande åtgärd. Spelbolagen måste ha 18-årsgräns för att få spela om pengar och det måste vara en 20-årsgräns för att få spela på ett internationellt onlinecasino. Bolagen får inte rikta marknadsföringen mot barn och unga.

Ansvar

Enligt spellagen måste bolagen skydda spelarna mot överdrivet spelande vilket innebär att de måste kunna identifiera och ingripa mot spelbeteende som tyder på överdrivet spelande. Hur bolagen sköter detta måste finnas beskrivet i en handlingsplan. Exempelvis måste bolagen erbjuda sina kunder ett självtest för att de själva ska kunna bedöma sitt spelbeteende.